2014-05-30

Zapytanie ofertowe

Wykonanie dokumentacji technicznej: ekspertyza budowlana i projekt przebudowy zabytkowej wieży wyciągowej szybu Carnall w Zabrzu (przy uwzględnieniu kolidujących elementów budynku nadszybia)

 

Termin składania ofert: 17.06.2014

 

Do pobrania:

pdfZapytanie ofertowe30/05/2014
docFormularz ofertowy30/05/2014

zipProjekt przebudowy i modernizacji wieży wyciągowej szybu Carnall30/05/2014

zipProjekt transportu pionowego w szybie z zastosowaniem innego urządzenia transportowego specjalnego 30/05/2014
pdfWeryfikacja projektu transportu pionowego w szybie 30/05/2014
zipProjekt konstrukcji pomostów 30/05/2014
zipProjekt przebudowy rolki zwrotnej30/05/2014
pdfDecyzja o wpisie do rejestru zabytków30/05/2014
pdfZawiadomienie o wydłużeniu terminu05/06/2014
pdfProjekt umowy05/06/2014
pdfOgloszenie o wizji lokalnej05/06/2014

pdfZawiadomienie o wyborze oferty11/07/2014  

 

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.