GRUDZIEŃ 2018
 
24 grudnia - Pasterka 2018 w Kopalni Guido 

Pasterka

 
STYCZEŃ 2019
 
06 stycznia - Górnicze Kolędowanie na Guido 
 
media koldy2019 facebook

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.