Oznaczenie sprawy:  ZP/33/MGW/2017

Postępowanie w trybie: Przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

Nazwa zamówienia na roboty budowalne:

„Rewitalizacja wieży ciśnień zlokalizowanej w Zabrzu przy ul. Zamoyskiego 2 na cele społeczne, edukacyjne, naukowe i kulturalne”                        

Znak sprawy ZP/33/MGW/2017

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert na dzień 24 kwietnia 2018 r. godz.. 10:00

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert na dzień 10 maja 2018 r. godz.. 12:00

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert na dzień 22 maja 2018 r. godz.. 12:00

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert na dzień 28 maja 2018 r. godz.. 11:00

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert na dzień 14 czerwca 2018 r. godz.. 10:00

UWAGA:  Zmiana terminu składania ofert na dzień 19 czerwca 2018 r. godz. 10:00

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert na dzień 26 czerwca 2018 r. godz.. 12:00

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert na dzień 05 lipca 2018 r. godz.. 10:00

Do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu Nr 2018/S 035-075380 z dnia 20 lutego 2018 r. 20/02/2018

2. SIWZ ZP/33/MGW/2017 20/02/2018

3. Załączniki do SIWZ 20/02/2018

4. JEDZ espd 20/02/2018

5. PFU oraz Dokumentacja Projektowa 20/02/2018

6. Projekt Inwentaryzacji wraz z Ekspertyzą Techniczną budynku Wieży Ciśnień 21/02/2018

7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 23 lutego 2018 r 23/02/2017

8. Zawiadomienie Nr 1 z dnia 13 marca 2018 r. dot. wyznaczenia terminu wizji lokalnej 13/03/2018

9. Odpowiedź na zapytania do SIWZ z dnia 22 marca 2018 r. 22/23/2018

10. Zawiadomienie Nr 2 z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie SIWZ 22/03/2018

11. Załączniki do Zawiadomienia Nr 2 22/03/2018

12. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłane do dziennika Urzędowego UE w dniu 22 marca 2018 r. 22/03/2018

13. Odpowiedź na zapytania do SIWZ z dnia 05 kwietnia 2018 r. 05/04/2018

14. Zawiadomienie Nr 3 z dnia 05 kwietnia 2018 r. o zmianie SIWZ 05/04/2018

15. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłane do dziennika Urzędowego UE w dniu 05 kwietnia 2018 r. 05/04/2018

16. Zawiadomienie Nr 4 z dnia 17 kwietnia 2018 r. o zmianie SIWZ 17/04/2018

17. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłane do Dziennika Urzędowego UE w dniu 17 kwietnia 2018 r. 17/04/2018

18. Odpowiedzi na zapytania do SIWZ z dnia 02 maja 2018 r. 02/05/2018

19. Zawiadomienie Nr 5 z dnia 02 maja 2018 r. o zmianie SIWZ 02/05/2018

20. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłane do Dziennika Urzędowego UE w dniu 02 maja 2018 r. 02/05/2018

21. Odpowiedzi na zapytania do SIWZ z dnia 11 maja 2018 r. 11/05/2018

22. Zawiadomienie Nr 6 z dnia 11 maja 2018 r. o zmianie SIWZ 11/05/2018

23. Sprostowanie - Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji wysłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 11 maja 2018 r 11/05/2018

24. Zawiadomienie Nr 7 z dnia 17 maja 2018 r. – wyznaczenie terminu wizji lokalnej 17/05/2018

25. Zawiadomienie Nr 8 z dnia 24 maja 2018 r. o zmianie treści SIWZ. 25/05/2018

26. Ogłoszenie zmianie lub dodatkowych informacji przesłane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 25 maja 2018 r. 25/05/2018

27. Odpowiedzi na zapytania do SIWZ z dnia 29 maja 2018 r. 29/05/2018

28. Zawiadomienie Nr 9 z dnia 29 maja 2018 r. o zmianie treści SIWZ 29/05/2018

29. Załącznik do zawiadomienia – zmieniony Formularz oferty -Załącznik nr 3 do SIWZ 29/05/2018

30. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji przesłane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 29 maja 2018 r. 29/05/2018

31. Zawiadomienie Nr 10 z dnia 07 czerwca 2018 r. o zmianie SIWZ 07/06/2018

32. Załączniki do Zawiadomienia Nr10 – 1) OPINIA GEOTECHNICZNĄ , 2) PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZ 07/06/2018

33. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji wysłane do Dziennika Urzędowego UE w dniu 07 czerwca 2018 r. 07/06/2018

34. Zawiadomienie Nr 11 z dnia 14 czerwca 2018 r. dot. wyznaczenia wizji lokalnej 14/06/2018

35. Odpowiedzi na zapytania do SIWZ z dnia 19 czerwca 2018 r. 19/06/2018

36. Zawiadomienie Nr 12 z dnia 19 czerwca 2018 r. o zmianie SIWZ 19/06/2018

37. Załącznik Nr 3 do SIWZ – Formularz ofertowy po zmianach 19/06/2018

38. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji wysłane do Dziennika Urzędowego UE w dniu 19 czerwca 2018 r. 19/06/2018

39. Informacja z otwarcia ofert w dniu 05 lipca 2018 r. 05/07/2018

40. Proponowany wzór oświadczenia dot. Przynależności do grupy kapitałowej 05/07/2018

41. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 02 sierpnia 2018 r. 02/08/2018

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.