03/03/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZPP/105/MGW/2015 - Przygotowanie 3 kontentów stanowisk multimedialnych oraz montaż materiałów dźwiękowych i filmowych dla przygotowywanej trasy turystycznej w wyrobiskach Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w Zabrzu

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 Działanie 6.4 Innowacje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym

 

Ogłoszenie dotyczy zaamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 pkt 8b ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w związku z art. 37a – 37d ustawy z dnia 25 października 1991 r., o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 poz. 406 z późn. zm.).

Do pobrania:

docx1. Ogłoszenie 03/03/2015

docx2. Regulamin oceny ofert 03/03/2015

docx3. Wytyczne i scenariusz wstępny multimediów 03/03/2015

4. Opis przedmiotu zamówienia 03/03/2015

zip5. Projekt aranżacji 03/03/2015

zip6. Materiały do stworzenia projektu stanowiskowego 03/03/2015

docx7. Wzór umowy 03/03/2015

docx8. Formularz ofertowy 03/03/2015

pdf9. Odpowiedź na pytania18/03/2015

pdf10. Sprawozdanie z oceny ofert i wybór wykonawcy 22/04/2015

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.