Zapytanie ofertowe na wykonanie programu prac konserwatorskich i przeprowadzenie konserwacji zachowawczej 54 sztuk muzealiów technicznych ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu na potrzeby realizacji wystawy „Kopalnia Edisona”.

Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Termin składania ofert upływa 14.04.2014 r.

 

Załączony projekt aranżacji ma tylko charakter poglądowy i ma na celu przedstawienie idei całej wystawy. W sprawie konserwacji decydujące są wytyczne zawarte w zapytaniu ofertowym oraz lista eksponatów.

Do pobrania:

pdfZałącznik nr 1 - wykaz eksponatów do konserwacji 08/042014

pdfZałącznik nr 2 - projekt scenografii Kopalnia Edisona 08/04/2014

pdfZałącznik nr 3 - wzór oferty zapytania ofertowego 08/04/2014

pdfZapytanie ofertowe - konserwacja muzealiów Kopalnia Edison, znak 1701-REOK-DH-2014 08/04/2014

 

 

 

 

.

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.