Zapytanie ofertowe/szacowanie wartości zamówienia z jednoczesnym zastrzeżeniem zawarcia umowy/wyboru oferty do realizacji *
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty na realizacje zamówienia pn.:
Wykonanie i dostawa cięgieł do zawieszeń lin prowadniczych w szybie „Guido”
[nazwa zamówienia]

1. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Wykonanie 4 sztuk cięgieł z gwintem M 30 (zgodnie z załączonym rysunkiem), stanowiących elementy zawieszenia lin prowadniczych górniczego wyciągu szybowego szybu „Guido”
w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „Guido”.


Załączniki:

Formularz oferty zawieszenia lin prowadniczych 16/08/2021

Rysunek techniczny 16/08/2021

umowa_2021 - Projekt 16/08/2021

Zapytanie 16/08/2021

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.