ZAPYTANIE O CENĘ


postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy - prawo zamówień publicznych.


Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu ustalenia wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia, które może jednocześnie prowadzić do wyłonienia oferty najkorzystniejszej i zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą. W razie niewybrania Wykonawcy podmiotom uczestniczącym w rozeznaniu nie przysługują żadne roszczenia wobec Wnioskującego.

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn.:

 

"Zabudowa urządzeń realizujących chłodzenie budynków MGW w Zabrzu zlokalizowanych przy ulicy Karola Miarki 8".

 

Załączniki:

Formularz_ (1) 03/03/2021

INSTALACJA KLIMAKONWEKTORÓW_RYS1 03/03/2021

Projekt umowy 03/03/2021

PW OPIS Pompa ciepła 03/03/2021

rys 9 Zabudowa klimakonwektorów 03/03/2021

rys 10 Trasa rurociągów 03/03/2021

Umowa chłodzenie pomieszczeń 03/03/2021

Zapytanie o cenę 03/03/2021

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.