ZAPYTANIE OFERTOWE
postępowanie prowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn.:
„Usługa Maszynowego czyszczenia oraz impregnowania, konserwacji wykładziny elastycznej typu PCV w pomieszczeniach o łącznej powierzchni 176,59 m2 w budynku Hostel Guido ”

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia profesjonalna usługa maszynowego czyszczenia oraz impregnowania, konserwacji wykładziny elastycznej typu PCV w pomieszczeniach o łącznej powierzchni 176,59 m2 w budynku Hostel Guido.

Załączniki:

Formularz oferty konserwacja gumolitów 24/11/2020

Specyfikacja zamówienia 24/11/2020

Umowa konserwacja czyszczenie i konserwacja gumolitów 24/11/2020

Zapytanie ofertowe Konserwacja Gumolitów 24/11/2020

Wybór oferty usługi 16/12/2020

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.