MGW.RRP.271.33.1.2020.AK Rozeznanie cenowe z możliwością wyboru Wykonawcy „Realizacja i obsługa kampanii internetowej #KIERUNEKSzlakZabytkowTechniki w zakresie Google Ads, artykułów sponsorowanych oraz kampanii typu display"

Termin związania ofertą: do 30 listopada 2020 r.
Kryteria oceny: cena 100 %.
Konieczność zawarcia umowy: TAK
Termin złożenia oferty: ofertę należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej do dnia 14.10.2020 r. do godziny 12:00
Szczegóły oferty: załączona dokumentacja
Sprawę prowadzi: Alicja Karp
Numer telefonu: 798 843 507

Załączniki:

Rozeznanie rynkowe 07/10/2020

Umowa wzór 07/10/2020

Załącznik 1 Formularz ofertowy 07/10/2020

Rozeznanie rynkowe 09/10/2020

Wybór oferty 19/10/2020

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.