Zabrze, dnia 17.06.2019 r.

Oznaczenie sprawy:  ZP/11/MGW/2019

 

Postępowanie w trybie:           Postępowanie prowadzone jest w trybie  przetargu nieograniczonego, którego wartość  nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy PZP.

Nazwa zamówienia:              „Udrożnienie i docelowe zabezpieczenie Pochylni „Guido.”

Do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu 17/06/2019r.

2. SIWZ 17/06/2019r.

3. Załączniki do SOPZ 17/06/2019r.

4. Informacja o zapytaniach do treści SWIZ 19/06/2019r.

5. Informacja o zapytaniach do treści SWIZ - poprawiony 19/06/2019r.

6. Informacja o zapytaniach do treści SIWZ nr 2 21/06/2019

7. Notatka z przeprowadzonej wizji lokalnej 25/06/2019

8. Informacja z otwarcia ofert 04/07/2019

9. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 29/07/2019

10. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 26/08/2019

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.