Oznaczenie sprawy:  ZP/25/MGW/2017

Postępowanie w trybie: Przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

Nazwa zamówienia na roboty budowalne:

       Obiekt Prinz Schonaich i Warsztat Elektryczny - wykonanie prac budowlanych, konserwatorskich wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach projektuRewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska”

Znak sprawy ZP/25/MGW/2017

UWAGA.   Zmiana terminu składania ofert. Nowy termin składania ofert – 24 kwietnia 2018 r. godz. 12:00.  

UWAGA.   Zmiana terminu składania ofert. Nowy termin składania ofert – 10 maja 2018 r. godz. 10:00.  

UWAGA.   Zmiana terminu składania ofert. Nowy termin składania ofert – 22 maja 2018 r. godz. 10:00.  

1. Ogłoszenie o zamówieniu Nr 2018/S 030-064363 z dnia 13 lutego 2018 r. 13/02/2018

2. SIWZ ZP/25/MGW/2017 13/02/2018

3. Załączniki do SIWZ 13/02/2018

4. JEDZ espd 13/02/2018

5. Dokumentacja techniczna - Wolności 13/02/2018

6. Dokumentacja techniczna - Wolności Niecka 13/02/2018

7. Zawiadomienie Nr 1 z dnia 01 marca 2018 r. o wyznaczeniu terminu wizji lokalnej 02/03/2018

8. Zawiadomienie Nr 2 o zmianie SIWZ z dnia 16 marca 2018 r. – zmiana terminu składania ofert 16/03/2018

9. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 16/03/2018

10. Odpowiedzi na zapytania do SIWZ z dnia 05 kwietnia 2018 r. 05/04/2018

11. Zawiadomienie Nr 3 o zmianie SIWZ z dnia 05 kwietnia 2018 r. 05/04/2018

12. Załączniki do Zawiadomienia Nr 3 z dnia 05 kwietnia 2018 r. - Część 1 05/04/2018

13. Załączniki do Zawiadomienia Nr 3 - Część 2 05/04/2018

14. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 05 kwietnia 2018 r. 05/04/2018

15. Odpowiedzi na zapytania do SIWZ z dnia 17 kwietnia 2018 r. 18/04/2018

16. Załączniki do odpowiedzi na zapytania do SIWZ z dnia 17 kwietnia 2018 r. 18/04/2018

17. Zawiadomienie Nr 4 o zmianie SIWZ z dnia 17 kwietnia 2018 r. 18/04/2018

18. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 18 kwietnia 2018 r. 18/04/2018

19. Odpowiedzi na zapytania do SIWZ z dnia 02 maja 2018 r. 02/05/2018

20. Zawiadomienie Nr 5 o zmianie SIWZ z dnia 02 maja 2018 r. 02/05/2018

21. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 02 maja 2018 r.. 02/05/2018

22. Informacja z otwarcia ofert w dniu 22 maja 2018 r. 22/05/2018

 23. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 29 maja 2018 r. 30/05/2018

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.