16-09-2016

Oznaczenie sprawy:  ZP/28/MGW/2016

Postępowanie w trybie:         
Przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

Nazwa zamówienia:

Wykonanie systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego Kopalni Królowa Luiza”

Do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu 16/09/2016

2. SIWZ 16/09/2016

3. Załączniki 16/09/2016

4. Zmiana treści SIWZ 22/09/2016

5. Informacja o zapytaniach do treści SIWZ 27/09/2016

6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 27/09/2016

7. Zestawienie z otwarcia ofert 06/10/2016

8. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 04/11/2016

9. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 23/11/2016

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.