Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości zamówienia powyżej kwoty dla robót budowlanych określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 Pzp zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 t.j.)  na zadanie pod nazwą:
„Montaż furtki dwuskrzydłowej – szerokość 2,00m, wysokość 2,10m. wraz
z demontażem istniejącego panelu ogrodzeniowego oraz przeróbką”. 

 

Do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy 30/05/2016

2. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 17/06/2016

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.