DATA  05.06.2015                                                   Oznaczenie sprawy:  ZPP/211/REOK/2015

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Przeprowadzenie konserwacji muzealiów i obiektów odnalezionych w wyrobiskach Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej wraz z zabezpieczeniem i przygotowaniem do eksponowania w warunkach kopalnianych

Zadanie współfinansowane ze środkówUnii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 Działanie 6.4 Innowacje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym.

Do pobrania:

pdf1. Zapytanie ofertowe 05/06/2015

pdf2. Program prac konserwatorskich cz. 1  05/06/2015

pdf3. Program prac konserwatorskich cz. 2  05/06/2015

docx4. Formularz ofertowy 05/06/2015

pdf5. Wybór najkorzystniejszej oferty 03/07/2015

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.