Niniejsze rozeznanie cenowe ma na celu ustalenie wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia. Rozeznanie cenowe może jednocześnie prowadzić do wyboru oferty najkorzystniejszej i zakupu przedmiotu rozeznania. W razie nie wybrania Wykonawcy, podmiotom uczestniczącym nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego.
Ilekroć w dokumencie mówi się o ofercie, rozumie się przez to odpowiedź na niniejsze rozeznanie cenowe.
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

„Sukcesywne dostawy materiałów biurowych dla potrzeb MGW
od dnia złożenia pierwszego zamówienia do 31 styczeń 2024”

Termin realizacji zamówienia:
Termin realizacji zamówienia: od dnia złożenia pierwszego zamówienia do 31 styczeń 2024.
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: Cena 100%
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16.03.2023 roku do godziny 14:00
Ofertę należy złożyć:
a) osobiście na adres:
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
ul. Georgiusa Agricoli 2,
41-800 Zabrze lub,
b) za pośrednictwem poczty/kuriera na adres:
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
ul. Georgiusa Agricoli 2,
41-800 Zabrze lub,
c) e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Na kopercie/w tytule e-maila należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis:
„Oferta dotycząca zamówienia na „Sukcesywne dostawy materiałów biurowych dla potrzeb MGW od dnia złożenia pierwszego zamówienia do 31 styczeń 2024”

Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:
Pan Marcin Zasitko, ul. Wolności 402, pok. nr 6 tel. 728 406 122

Załączniki:

ROZEZNANIE CENOWE - MATERIAŁY BIUROWE 10/03/2023

ZADANIE 1 - FORMULARZ CENOWY Sukcesywne dostawy materiałów biurowych dla potrzeb MGW 10/03/2023

ZADANIE 2 - FIRMULARZ CENOWY Sukcesywne dostawy materiałów biurowych dla potrzeb MGW 10/03/2023

ZAŁĄCZNIK 3 - Formularz ofertowy- ZADANIE 1 Sukcesywne dostawy materiałów biurowych dla potrzeb MGW 10/03/2023

ZAŁĄCZNIK 4 - Formularz ofertowy- ZADANIE 1 Sukcesywne dostawy materiałów biurowych dla potrzeb MGW — kopia 10/03/2023

załącznik 5 - oświadczenie 10/03/2023

ZADANIE 1 - WYBÓR OFERTY MATERIAŁY BIUROWE 31/03/2023

ZADANIE 2 - WYBÓR OFERTY MATERIAŁY BIUROWE 31/03/2023

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.