Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty w odpowiedzi na rozeznanie cenowe (mające na celu określenie wartości szacunkowej) dla zadania pn.:
Świadczenie usług drukowania materiałów wielkoformatowych dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

1. Opis przedmiotu rozeznania:
Niniejsze rozeznanie dotyczy Świadczenia usług drukowania materiałów wielkoformatowych dla potrzeb Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
W ramach zamówienia Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i do sukcesywnej dostawy materiałów wielkoformatowych (dalej jako „Materiały”), których wszystkie szczegóły techniczne zostały określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ – stanowiącej załącznik 1 do niniejszego rozeznania - plik excel umożliwiający również wycenę poszczególnych materiałów oraz określenie łącznej wartości zamówienia).
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujące czynności:
• Druk Materiałów
• Dostawę Materiałów do miejsc wskazanych przez Zamawiającego na terenie Zabrza,
2.Szczegółowy opisu przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do rozeznania cenowego.
3. Ofertę prosimy złożyć do dnia 26.01.2023 (czwartek).

Załączniki:

rozeznanie cenowe - druki wielkoformatowe 20/01/2023

Załącznik 1 Specyfikacja - formularz wyceny - do uzupełnienia.xls 20/01/2023

Załącznik 2 formularz ofertowy druki 20/01/2023

Załącznik 3 oświadczenie dot wykluczenia 20/01/2023

Załącznik 4 wzór umowy na druki 20/01/2023

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.