Zapytanie ofertowe dotyczące usługi polegającej na: Dostawie materiałów biurowych związanych z realizacją projektu pn. :Kopalnia Wiedzy"


W związku z realizacją przez Miasto Zabrze w partnerstwie z ZKWK GUIDO projektu pn. "Kopalnia Wiedzy", realizowanego w okresie 05.12.2011-29.06.2012 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, poszukujemy Wykonawcy, który w ramach świadczonych przez siebie usług zrealizuje usługi wymienione w załączniku.

Termin składania ofert: 16.01.2012, godz. 10:00

Do pobrania:
Zapytanie ofertowe
Umowa
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy


Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dotyczącego wyboru wykonawcy na usługę dostawy materiałów biurowych związanych z realizacją projektu pn. ?Kopalnia Wiedzy?.

W związku z realizacją przez Miasto Zabrze w partnerstwie z ZKWK Guido projektu pn. "Kopalnia wiedzy", realizowanego w okresie 05.12.2011-29.06.2012 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy, że w dniu 16.01.2012 r. została podjęta decyzja dotycząca wyboru Wykonawcy.

Zespół oceniający postanowił przyjąć ofertę i zlecić realizację usługi będącej przedmiotem zamówienia firmie: Partner XXI Sp z.o.o., przy ul. Pawliczka 25, 41-800 Zabrze

.

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.