Zapytanie ofertowe/szacowanie wartości zamówienia z jednoczesnym zastrzeżeniem zawarcia umowy/wyboru oferty do realizacji *
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zaprasza do złożenia oferty na realizacje zamówienia pn.:
Wykonanie regeneracji zawieszenia Wlk. 4 naczynia wyciągowego szybu „Kolejowy”

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie regeneracji 1 sztuki zacisku linowego zawieszenia jednolinowego Wlk 4 naczynia wyciągowego szybu „Kolejowy” w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „Guido”.

2. (warunki udziału w postępowaniu - jeśli dotyczy)
3. Istotne warunki zamówienia (jeśli dotyczy) 
a) Elementy zawieszenia muszą spełniać wymagania normy i posiadać znak „dopuszczenia” WUG wyrobu do stosowania w zakładach górniczych,

b) Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia przedstawi Zamawiającemu:
- zaświadczenie wytwórcy,
- deklarację zgodności wykonawcy,
Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje:
a) Przedmiot zamówienia musi być wykonany z zachowaniem wszystkich przepisów regulujących przedmiotowe prace w tym Rozporządzenia Ministra Energi z dnia 23.11.2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu
podziemnych zakładów górniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1118).
b) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres co najmniej 36 miesięcy licząc od daty podpisania Protokół Odbioru Końcowego.
c) Dostawa na koszt dostawcy.
d) Termin związania z ofertą 90 dni.
e) Termin płatności 30 dni.
4. Termin realizacji zamówienia: do 15 grudzień 2021 r.
5. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Cena 100% (najniższa zaoferowana cena)
Inne kryteria………(jeżeli dotyczy)
6. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20.10.2021 roku,
7. Ofertę należy złożyć:
a) osobiście na adres:
b) za pośrednictwem poczty/kuriera na adres:, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu,
ul: Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze (na załączonym Formularzu Ofertowym),
c) e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Sprawę prowadzi: Józef Deryło tel. (32) 630 30 91 w. 5551

Załączniki:

zapytanie ofertowe - zacisk linowy 15/10/2021

Formularz oferty zacisk linowy 15/10/2021

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.