ZAPYTANIE OFERTOWE
postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy – prawo zamówień publicznych.

Proszę o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

„Serwis i usuwanie awarii urządzeń zainstalowanych w stacji wentylatorów głównych przewietrzających kompleks wyrobisk dołowych Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej
w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.”

I. Opis przedmiotu zamówienia:
zamówienie obejmować będzie świadczenie usług serwisowych związanych z:
a. przeglądami i konserwacją klap przepustowych powietrza – kontrola gniazd łożyskowych w/w klap, ruchliwość i działanie funkcjonalne,
b. przeglądami i konserwacją instalacji sterowania i zasilania stacji wentylatorów wraz z serwisowaniem zdalnego stanowiska obsługi zlokalizowanego w pomieszczeniu dyspozytorni zakładowej przy
ul. Georgiusa Agricoli 2,
c. wymianą części eksploatacyjnych zgodnie z DTR na podstawie aktualnego cennika załączonego do oferty,
d. przeglądami i konserwacją wentylatorów zabudowanych w przedmiotowej stacji (również związanych z usuwaniem drgań – wyważeniem – silnika i wentylatora),
e. usuwaniem awarii,
f. przeglądami i konserwacją systemów pomocniczych zainstalowanych w budynku stacji wentylatorów (system p.poż, system wentylacji i klimatyzacji, ups, etc.).

Załączniki:

zal_nr_1 09/02/2021

zal_nr_2 09/02/2021

zal_nr_3 09/02/2021

zal_nr_4.xls 09/02/2021

zapyt_ofert 09/02/2021

Wybór oferty 04/03/2021

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.