ZAPYTANIE OFERTOWE
postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn.:
Dostawa wraz z montażem dygestorium filtracyjne nastołowe, przeznaczonego do bezpiecznej pracy z substancjami zagrażającymi życiu lub zdrowiu
w związku z realizacją zadania Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska” w ramach projektu dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Załączniki:

Formularz ofertowy 04/01/2021

Formularz ofertowy wersja edytowalna 05/01/2021

Zapytanie ofertowe l.dz 4674_2020 dygestorium 04/01/2021

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.