ZAPYTANIE OFERTOWE
postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznychZwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn.:
„Zakup i dostawa osprzętu elektroenergetycznego niezbędnego do wykonania infrastruktury przyłącza elektrycznego dla kontenerów socjalnych posadowionych w obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup i dostawa osprzętu elektroenergetycznego niezbędnego do wykonania infrastruktury przyłącza elektroenergetycznego dla zespołu kontenerów socjalnych zlokalizowanych w rejonie Skansenu Górniczego „Królowa Luiza” w obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

Załączniki:

Formularz oferty 28/12/2020

Specyfikacja towaru 28/12/2020

Zapytanie ofertowe 28/12/2020

Wybór oferty 07/01/2021

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.