ROZEZNANIE RYNKU
postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych.

Niniejsze rozeznanie rynku ma na celu ustalenia wartości szacunkowej opisanego poniżej zamówienia, które może jednocześnie prowadzić do wyłonienia oferty najkorzystniejszej i zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą. W razie niewybrania Wykonawcy podmiotom uczestniczącym w rozeznaniu nie przysługują żadne roszczenia wobec Wnioskującego.
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia :

„Zakup, dostawa zestawu narzędzi ręcznych wraz z niezbędnymi akcesoriami :

1.Opis przedmiotu zamówienia:
Zakup wraz z dostawa na adres wskazany przez Zamawiającego zestawu narzędzi ręcznych wraz z akcesoriami, w którego skład wchodzą :

1.1 gilotyna do cięcia blachy stalowej,
1.2 giętarka-zaginarka segmentowa do blachy,
1.3 parawan spawalniczy przenośny,
1.4 stół warsztatowy,
1.5 imadło ślusarskie obrotowe szer. 250 mm,
1.6 imadło kowalskie o wadze 60 kg,
1.7 wiertarka elektryczna udarowa ręczna moc 1300 W,
1.8 szlifierka kątowa akumulatorowa 125 mm, z dodatkowymi akcesoriami,
1.9 szlifierka kątowa akumulatorowa 230 mm z dodatkowymi akcesoriami.
1.10 Klucz udarowy
1.111 Młotki ślusarskie
1.12 Klucze płasko—oczkowe
1.13 Klucze nasadowe
1.14Kombinerki, obcęgi
1.15Zestaw pilników do metalu i pilniczków kształtujących
1.16 Piłka do metalu
1.17Zestaw kluczy nastawnych
1.18Zestaw śrubokrętów i wkrętaków
1.19Szczotki druciane ręczne
1.20Punktak
1.21Zestaw przebijaków
1.22Torba narzędziowa
1.23Suwmiarka 150 mm
1.24Suwmiarka 300 mm z długimi szczękami


1.25 Zestaw gwintowników i narzynek metrycznych

Załączniki:

Formularz ofertowy narzędzia 18/11/2020

Rozeznanie rynku narzędzia 18/11/2020

Załącznik nr 1 do rozeznania rynku narzędzia 18/11/2020

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.