MGW. DA.271.2.2020.IP                                                                         Zabrze, dnia 28.05.2020.

/sygnatura sprawy/

ZAPYTANIE OFERTOWE

postępowanie prowadzone  na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn.:

Odbiór , transport i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych  z nieruchomości niezamieszkałych stanowiących własność Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w okresie od 01.07.2020 do 30.06.2021.

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

     Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór, transport i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych stanowiących własność Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu a także wyposażenie nieruchomości objętych postępowaniem w odpowiednie pojemniki i kontenery do gromadzenia odpadów. Szczegółowy zakres , rodzaj, częstotliwość odbioru oraz  ilość pojemników został określony w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
  1. VI. Termin złożenia oferty:

Ofertę należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej do dnia …08.06.2020 r.

Zastrzeżenie : zamawiający zastrzega sobie prawo nie skorzystania z otrzymanych ofert lub ich negocjowania.

 

Uwaga:

Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu ofertowym (zał. nr 1)  wraz z cennikiem na pojemniki nie wycenione w załączniku nr 1 na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze, drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

 

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe 01/06/2020

2. Formularz ofertowy 01/06/2020

3. Wybór oferty 16/06/2020

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.