Znak sprawy: MGW.DA.271.3.2020.MZ                                                                                                                                                                                     Zabrze dnia  13.03.2020r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

postępowanie prowadzone  na podstawie  regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn.:

„Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla potrzeb MGW w latach od 2020 do 31 marca 2021”

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla potrzeb MGW w latach od 2020 do 31 marca 2021 wyszczególnionych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

III. Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi  30 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.

  1. Termin realizacji zamówienia:

  od daty podpisania umowy do 31.03.2021 r

  1. VI. Termin złożenia oferty:

Ofertę należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej do dnia

20.03.2020 do godziny 12:00

Zamawiający zastrzega  sobie  prawo nie skorzystania z otrzymanych ofert lub ich negocjowania.

Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu ofertowym (załącznik 2) wraz z formularzem cenowym (załącznik 1) na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze lub drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Sprawę prowadzi:

Marcin Zasitko 728 406 122

 

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe 13/03/2020

2. Formularz cenowy 13/03/2020

3. Formularz oferty 13/03/2020

4. Wybór oferty 30/03/2020

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.