MGW.271.4.2019.RS                                                                                                    

 Zabrze, 15.04.2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie realizowane na podstawie REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, DO KTÓRYCH NIE STOSUJE SIĘ USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w związku z art. 6a pzp (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579)

Zamawiający – Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza zaineresowanych Wykonawców do przedstawienia oferty cenowej na zadanie pod nazwą :

„Serwis pogwarancyjny posiadanych przez zamawiającego Systemów: Obsługi Ruchu Turystycznego oraz Elektronicznego Obiegu Dokumentów”

  1. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

  1. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze

Telefon: 32 630 30 91

NIP: 648-276-81-67

Strona internetowa: www.muzeumgornictwa.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 8­00-1600

Do pobrania:

1.Zapytanie ofertowe 15/04/2019

2.Formularz oferty 15/04/2019

3.Wzór umowy 15/04/2019

4. Unieważnienie zapytania ofertowego 30/04/2019

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.