MGW.TGW.761.1.2019.MM

Prosimy o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Obsługa Działu Mierniczo-Geologicznego w Muzeum Górnictwa Węglowego 
w Zabrzu, w roku 2019.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu w roku 2019 Działu Mierniczo-Geologicznego (TMG) w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w zakresie obejmującego trzy rejony ZKWK „Guido”: Rejon Kopalnia „Guido”, Rejon Skansen Górniczy „Królowa Luiza”, oraz Rejon Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna, a także Zakład Sztolnia „Kościuszko” (dawna nazwa „Fryderyk”) w Tarnowskich Górach.

 

Termin składania ofert:

Do dnia: 15.01.2019r., do godz. 10,00

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe 09/01/2019

2. Formularz oferty 09/01/2019

3. Projekt umowy 09/01/2019

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.