Zabrze, dnia 05.12.2018 r.

Numer sprawy: MGW.DGIM 715 .8..2018   AS

Zapytanie o cenę

 Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej obejmującej „Dostawę części zamiennych do łodzi pływających w kanale wodnym Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej”

Opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie obejmuje dostawę części zamiennych do łodzi pływających w kanale wodnych Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej zgodnie ze specyfikacją, będącą załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania i stanowiącego jego integralną część.

     Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert cząstkowych.

 

  1. Kryterium oceny ofert

100% cena

  1. Założenia przyszłej umowy
  2. Termin płatności do 10 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury będzie zatwierdzony przez zamawiającego protokół odbioru końcowego.
  3. Kwota wynagrodzenia ujęta w umowie będzie zawierała wszystkie koszty niezbędne z punktu widzenia prawidłowej realizacji umowy.
  4. W przypadku wpłynięcia do Zamawiającego dwóch lub więcej ofert o jednakowej cenie, Zamawiający wezwie tych Wykonawców do ponownego złożenia ofert. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo rozpatrywania ofert powtórnie złożonych przez tych Wykonawców, którzy złożą drugą ofertę na cenę wyższą niż oferta pierwsza.
  5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
  1. Termin i sposób złożenia oferty

Oferta cenowa powinna zostać złożona w terminie do 10 grudnia 2018 wg wzoru formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 2.

Ofertę należy dostarczyć Zamawiającemu osobiście do Sekretariatu przy ul. Jodłowej 59, w formie elektronicznej pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faxem pod nr telefonu 32 630-30-91.

        Będzie wymagane podpisanie umowy TAK / NIE


Sprawę prowadzi:

Marek Wituła tel. (32) 630 30 91 wew. 5806, Anna Studnicka-Rduch, tel. (32) 630 30 91 wew. 2138.

1. Zapytanie o cenę 06/12/2018

2. Dokumentacja powykonawcza 06/12/2018

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.