Oznaczenie sprawy:  ZP/28/MGW/2018

 

Postępowanie w trybie:  Postępowanie prowadzone jest w trybie  przetargu nieograniczonego, którego wartość  nie przekracza równowartości kwoty
                                      określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy PZP.

 

Nazwa zamówienia:

Wykonanie analizy geologiczno-górniczej wraz z opracowaniem koncepcji zabezpieczenia górotworu wokół wyrobisk Kopalni „Królowa Luiza”

1. Ogłoszenie o zamówieniu 19/07/2018

2. SIWZ 19/07/2018

3. Załączniki 19/07/2018

4. Zmiana treści SIWZ 26/07/2018

5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 26/07/2018

6. Zestawienie z otwarcia ofert 02/08/2018

7. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 07/09/2018

9. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 01/10/2018

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.