Znak sprawy: MGW.DA.271.6.2018.MM                                                                                

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa  armatury do tymczasowej instalacji sprężonego powietrze prowadzonej w szybie „Wilhelmina”

 1.  Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie armatury do  tymczasowej instalacji sprężonego powietrza prowadzona w Szybie „Wilhelmina” od agregatu sprężarkowego zabudowanego w pomieszczeniach stacji transformatorowej do podszybia szybu, spełniającej następujące warunki:

 1. Wąż zbrojony do sprężonego powietrza w odcinkach:
  • 9szt. x 6m i 2 szt. x 3m ciśnienie nominalne 7bar, średnica wewnętrzna fi 25, temperatura pracy +3÷+25 st. C. w odcinkach 6 metrowych wraz z końcówkami, przystosowany do zabudowy w podziemnych wyrobiskach górniczych (wąż będzie zabudowany w szybie i powinien być na tych odcinkach samonośny)
 2. 7 szt. złączek do węża (do połączenia ww. odcinków węża) 
 3. Zawór odcinający - 2 szt. – do zabudowy na odcinkach ww. węża
 4. Układ przygotowania sprężonego powietrza w skład którego wchodzi odwadniacz i  smarownica wraz z przyłączami do podłączenia ww. węża o średnicy nominalnej fi 25, układ przygotowanie sprężonego powietrza nie może ograniczać przepływu powietrza.
 5. Uchwytu do ww. węża 10 szt.
 6. Trójnik stecko  ø20 (górniczy) z zawleczkami
 7. Nypel stecko  ø20 (górniczy) z zawleczkami
 8. Przejście ze stecko ø20 (górniczy)na przyłącze wężowe do podłączenia ww. węża. 

Ww. elementy instalacji muszą posiadać możliwość połączenia w jeden układ sprężanego powietrza do zasilenia eksponatu muzealnego, prowadzony od  agregatu sprężarkowego (przyłącze górnicze stecko 20) do eksponatu, którego wlot wyposażony jest w zawór odcinający z wyjściem GZ 1 ¼’.

Instalacja prowadzona będzie na istniejących konsolach kablowych i wykonana zostanie we własnym zakresie.

 1. Termin złożenia oferty:

Ofertę należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej do dnia 18.05.2018 r. godz. 12 00

1. Zapytanie ofertowe 15/05/2018

2. Formularz oferty 15/05/2018

3. Wybór oferty 24/05/2018

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.