ZAPYTANIE OFERTOWE
postępowanie prowadzone  na podstawie  regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych
 
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
 
⦁ Opis przedmiotu zamówienia:
Dostarczenie i montaż dekoracyjnych płytek wykonanych z lica cegły na ścianie recepcyjnej w strefie obsługi turysty Budynku Obsługi Ruchu Turystycznego przy ul. Miarki w Zabrzu.
Zamówienie obejmuje dostawę płytek dekoracyjnych z lica cegły pochodzącej z rozbiórki historycznych budynków. Powierzchnia ściany do wyłożenia płytkami to 11,66 m2, dokładne wymiary znajdują się w rzucie pomieszczenia (Załącznik nr 1), a podgląd ściany na wizualizacji graficznej (Załącznik nr 2).
Minimalne wymiary płytki to 23 cm x 5,5 cm x 2 cm.
Sposób montażu i użyte preparaty (grunty, klej, fugi, impregnat) powinny być odpowiednio dobrane do rodzaju podłoża i podkreślać efekt „historycznej” cegły. Montaż obejmuje również prawidłowe przygotowanie podłoża pod płytki.
Istotne warunki zamówienia:
⦁ Szczegółowa kolorystyka i materiały do uzgodnienia z zamawiającym.
⦁ Materiały powinny być estetyczne i wytrzymałe, ze względu na umiejscowienie w ogólnodostępnej strefie obsługi turysty. 
⦁ Przedmiot oferty powinien być objęty co najmniej 24-miesięczną gwarancją.
⦁ Zamawiający przewiduje możliwość wizji lokalnej na życzenie Wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu terminu w celu zapoznania się z miejscem montażu płytek i specyfiką pomieszczenia (oświetlenie, kolorystyka etc.).
 
⦁ Termin związania ofertą:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.
 
⦁ Termin realizacji zamówienia:
Bieg terminu rozpoczyna się od dnia podpisania umowy.
Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie do 09.04.2018r.
 

⦁ Termin złożenia oferty:
Ofertę należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej do dnia 27.03.2018 r. do godz. 12:00.

Sprawę prowadzi:
⦁ Michalina Bieńkowska, tel. (32) 630 30 91 wew. 2211
Będzie wymagane podpisanie umowy TAK /NIE
 
 
 
 
 
 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.