Postępowanie w trybie: Przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.
Nazwa zamówienia na roboty budowlane:
 
Wykonanie kontrolnych otworów wiertniczych z wyrobisk Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej i w pokładzie 510 dla profilaktyki ochrony wyrobisk i powierzchni                         
 
Znak sprawy ZP/05/MGW/2018
 
 
 
 
 
3. Załaczniki do SIWZ 12/03/2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.