Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej obejmującej wykonanie usługi pn.:

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego instalacji fotowoltaicznych wraz z przeprowadzeniem analizy wariantowej dotyczącej doboru optymalnej wielkości mocy zainstalowanej instalacji, w celu zasilania następujących obiektów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu:

 • - Budynek Dyrekcji przy ul Jodłowa 59,
 • - Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna przy ul. Wolności 410,
 • - Łaźnia Łańcuszkowa przy ul. Wolności 408,
 • - Skansen Królowa Luiza przy ul. Sienkiewicza 43,
 • - Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego Guido przy ul. 3 Maja 93,
 • - Budynek obsługi ruchu turystycznego przy ul. Karola Miarki 8.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot niniejszego zamówienia realizowany będzie w dwóch etapach:

Etap 1: Przeprowadzenie kontroli stanu technicznego części obiektów budowlanych w celu oceny możliwości budowy instalacji fotowoltaicznych z uwzględnieniem profilu zapotrzebowania na moc chwilową analizowanych obiektów – przedstawienie możliwych wariantów.

Celem Etapu 1 będzie identyfikacja ograniczeń technicznych oraz wybór optymalnego wariantu inwestycyjnego dokonany w porozumieniu z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu oraz pozostałymi wykonawcami wskazanymi przez Zamawiającego.

Na podstawie Etapu 1 Wykonawca wraz z Inwestorem wspólnie wskażą optymalny wariant inwestycyjny, który będzie podstawą realizacji Etapu 2 zamówienia. Akceptacja Etapu 1 zamówienia zostanie potwierdzona przez obustronne podpisany protokół odbioru częściowego prac.

Etap 2: Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego instalacji fotowoltaicznych zasilających obiekty wchodzące w skład Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu:

 • - Budynek Dyrekcji przy ul Jodłowa 59,
 • - Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna przy ul. Wolności 410,
 • - Łaźnia Łańcuszkowa przy ul. Wolności 408,
 • - Skansen Królowa Luiza przy ul. Sienkiewicza 43,
 • - Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego Guido przy ul. 3 Maja 93,
 • - Budynek obsługi ruchu turystycznego przy ul. Karola Miarki 8.

Zakres rzeczowy Etapu 2:

 1. Opis projektowanej instalacji,
 2. Dobór urządzeń (panele fotowoltaiczne, konstrukcja, falownik, połączenia kablowe DC i AC, system pomiarowy),
 3. Umiejscowienie urządzeń,
 4. Opis połączeń i prowadzenia kabli,
 5. Montaż rozdzielnicy,
 6. Zabezpieczenie elektroenergetyczne,
 7. Ochrona przeciwporażeniowa,
 8. Ochrona przeciwprzepięciowa,
 9. Instalacja odgromowa,
 10. System archiwizacji i wizualizacji danych,
 11. Analiza stanu dachu w celu określenia ryzyka przekroczenia nośności konstrukcji wykonana przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
 12. Pozyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień administracyjnych wraz z pozwoleniem Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w przypadku obiektów objętych ochrona konserwatorską,
 13. Uzyskanie pozwolenia na budowę dla każdego z obiektów jeżeli takowe będzie wymagane.

Projekt budowlano-wykonawczego instalacji fotowoltaicznych powinien zostać opracowane dla każdego z obiektów przy uwzględnieniu wniosków wynikających z Etapu 1 zamówienia. Projekt powinien służyć celom związanym z rzeczową realizacją inwestycji.

Ze względu na specyfikę inwestycji niniejsza dokumentacja powinna uwzględniać również analizę posiadanych dokumentów formalno-prawnych oraz pozyskanie niezbędnych zgód i pozwoleń.

Niniejszą dokumentację należy wykonać zgodnie z wszelkimi przepisami prawa budowlanego oraz górniczego (o ile będą one dotyczyć), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, normami oraz zgodnie z wiedzą techniczną oraz sztuką budowlaną. W przypadku zainteresowania złożeniem oferty cenowej istnieje możliwość odbycia wizji lokalnej w miejscu realizacji inwestycji. W tym celu należy pisemnie poinformować Zamawiającego o tym fakcie, proponując jednocześnie termin odbycia wizji.

Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.

Termin realizacji zamówienia:

Wykonawca  zrealizuje przedmiot umowy w terminie do dnia 29.02.2018 r.

Bieg terminu realizacji umowy rozpoczyna się wraz z dniem jej podpisania.

Kryteria oceny ofert:

Łączna kwota zamówienia: 100% cena

Termin złożenia oferty:

Ofertę należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej do dnia 28.01.2018 r.

 

Ofertę prosimy dostarczyć osobiście na załączonym Formularzu ofertowym pod adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, wysłać faksem (nr 32 277-11-25) lub drogą elektroniczną w formie podpisanego skanu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Sprawę prowadzi:

 1. Magdalena Władowska, Marek Wituła tel. 32 630-30-91 wew. 5806

Będzie wymagane podpisanie umowy TAK /NIE

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 22/01/2018

2. Formularz oferty 22/01/2018

3. Wzór umowy 22/01/2018

4. Protokół z wyboru wykonawcy 02/02/2018

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.