nr 1

Znak sprawy: MGW. DA.271.2.2018.MZ                                                                                                                                                                                                                                                                      Zabrze dnia 16.01.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

postępowanie prowadzone  na podstawie  regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn.:

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Sukcesywne dostawy wody mineralnej w baniakach oraz wody mineralnej  butelkowej  w latach 2018/2019

  1. Istotne warunki zamówienia:

 

Koszt dostawy: woda mineralna w butlach, woda zwykła butelkowana, kubeczki jednorazowe, dystrybutory wody, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt do obiektów Zamawiającego znajdujących się na terenie Zabrza.

Wykonawca na własny koszt powinien przeprowadzić raz na kwartał sanityzacji dystrybutora wody.

Termin złożenia oferty:

Ofertę należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej do dnia 24.01.2018 r do godz. 10,00.

 

Sprawę prowadzi:

Marcin Zasitko 728 406 122

1. Zapytanie ofertowe 17/01/2018

2. Formularz oferty 17/01/2018

3. Formularz cenowy 17/01/2018

4. Wybór oferty 01/02/2018

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.