ZPP 552 / RSI / AL / 2017

                                                                                                                                                    Zabrze, dn. 24.11.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Usługa wynajmu modeli do sesji zdjęciowych i filmowych w obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

 

Termin związania ofertą: nie dłużej niż 30 dni od daty złożenia

Kryteria oceny oferty: 100% cena

Termin realizacji: do 31.12.2017 w ustalonych terminach

1. Zapytanie ofertowe 24/11/2017

2. Formularz ofertowy 24/11/2017

3. Formularz cenowy 24/11/2017

4. Wybór oferty 04/12/2017

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.