Oznaczenie sprawy:  ZP/24/MGW/2017

Postępowanie w trybie: Przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

Nazwa zamówienia na usługi:

                            

Konserwacja maszyny parowej w ramach projektu „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska" .

Znak sprawy ZP/24/MGW/2017

Do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu Nr 609724-N-2017 z dnia 03/11/2017

2. SIWZ + Załączniki 03/11/2017

3. Zawiadomienie Nr 1 o zmianie treści SIWZ z dnia 08/11/2017 r.

4. Zawiadomienie Nr 2 o wyznaczeniu terminu zebrania wykonawców i wizji lokalnej z dnia 09 listopada 2017 r. 10/11/2017

5. Odpowiedzi na zapytania do SIWZ zgłoszone w czasie wizji lokalnej 20/11/2017

6. Zawiadomienie Nr 3 o zmianie treści SIWZ z dnia 20 listopada 2017 r. 20/11/2017

7. Formularz Oferty - załącznik Nr 3 do SIWZ po zmianie z dnia 20 listopada 2017 r. 20/11/2017

8. Ogłoszenie o zamianie ogłoszenia Nr 500061483-N-2017 z dnia 20 listopada 2017 r. 20/11/2017

9. Informacja z otwarcia ofert z dnia 23 listopada 2017 r. 23/11/2017

10. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 30 listopada 2017 r. 04/12/2017

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.