Zabrze, dn. 03.10.2017r.

ZAPYTANIE  OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

„Wybór firmy audytorskiej o przeprowadzenia do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu za lata 2017 - 2018”.

1. Zapytanie ofertowe 03/10/2017

2. Formularz oferty 03/10/2017

3. Formularz cenowy 03/10/2017

4. Umowa o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego 03/10/2017

5. Wykaz zbadanych jednostek (instytucji kultury) 03/10/2017

6. Wykaz osób 03/10/2017

7. Oświadczenie firmy audytorskiej 03/10/2017

8. Odpowiedzi na pytania 04/10/2017

9. ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA ZABRZE W SPRAWIE WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ 10/11/2017

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.