Nazwa zamówienia:

                            

Obiekt 3-go Maja 19 – wykonanie prac budowlanych, konserwatorskich wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach projektu

„Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska”

Znak sprawy ZP/19/MGW/2017

Do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu Nr 2017/S 180-367880 z dnia 20/09/2017

2. SIWZ 20/09/2017

3. Załączniki 20/09/2017

4. Dokumentacja projektowa 20/09/2017

5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 2017/S 181-370079 z dnia 21/09/2017

6. Odpowiedzi na zapytania do SIWZ z dnia 05/10/2017

7. Zawiadomienie Nr 1 o zmianie treści SIWZ z dnia 05/10/2017

8. Zawiadomienie Nr 2 o wyznaczeniu terminu wizji lokalnej z dnia 05/10/2017

9. Zał do SOPZ - Spis obiektów wielkogabarytowych 05/10/2017

10. Zał. do SOPZ - Wykaz wyposażenia do transportu 05/10/2017

11. Zał. nr 7 do Wzoru Umowy - Wzór Karty gwarancyjnej 05/10/2017

12. Zawiadomienie Nr 3 z dnia 19.10.2017 r. o wyznaczeniu terminu wizji lokalnej 19/10/2017

13. Odpowiedzi na zapytania do SIWZ z dnia 26/10/2017

14. Zawiadomienie Nr 4 o zmianie treści SIWZ z dnia 26/10/2017

15. Załączniki do Zawiadomienia Nr 4 26/10/2017

16. Zawiadomienie Nr 5 o zmianie treści SIWZ z dnia 08/11/2017

17. Zawiadomienie Nr 6 o zmianie treści SIWZ w zakresie zmiany terminu składania ofert z dnia 10/11/2017

18. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 2017/S 194-397574 z dnia 10.10.2017 r. 13/11/2017

19. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 2017/S 208-429732 z dnia 28.10.2017 r. 13/11/2017

20. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłane do Dz. Urz. UE w dniu 10 listopada 2017 r. 13/11/2017

21. Odpowiedzi na zapytania do SIWZ z dnia 14 listopada 2017 r. 14/11/2017

22. Załączniki do odpowiedzi z dnia 14 listopada 2017 r. 14/11/2017

23. Zawiadomienie Nr 7 z dnia 14 listopada 2017 r. o zmianie treści SIWZ. 14/11/2017

24. Załącznik Nr 7 do SIWZ po zmianie 14/11/2017

25. Załącznik Nr 4 do Wzoru umowy po zmianie 14/11/2017

26. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 14.11.2017 r. przekazane do publikacji w dz. Urz. UE. 14/11/2017

27. Odpowiedzi na zapytania do SIWZ z dnia 21 listopada 2017 r. 22/11/2017

28. Zawiadomienie Nr 8 o zmianie SIWZ z dnia 21 listopada 2017 r. 22/11/2017

29. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłane do Dz. Urz.UE w dniu 22 listopada 2017 r. 22/11/2017

30. Zawiadomienie Nr 9 o zmianie SIWZ z dnia 07 grudnia 2017 r. 07/12/2017

31. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłane do Dz. Urz.UE w dniu 07 grudnia 2017 r. 07/12/2017

32. Zawiadomienie Nr 10 z dnia 12 grudnia 2017 r. o wyznaczeniu terminu wizji lokalnej 13/12/2017

33. Zawiadomienie Nr 11 o zmianie SIWZ z dnia 21 grudnia 2017 27/12/2017

34. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłane do Dz. Urz.UE w dniu 27 grudnia 2017 r. 27/12/2017

35. Decyzja Nr 2456/2017 Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 18.12.2017 r. 27/12/2017

36. Odpowiedzi na zapytania do SIWZ z dnia 11 stycznia 2018 r. 12/01/2018

37. Zawiadomienie Nr 12 o zmianie SIWZ z dnia 11 stycznia 2018 r 12/01/2018

38. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłane do Dz. Urz.UE w dniu 12 stycznia 2018 r. 12/01/2018

39. Informacja z otwarcia ofert w dniu 30 stycznia 2018 r. 30/01/2018

40. Wzór oświadczenia dot. przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej 30/01/2018

41. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 13 lutego 2018 r. 14/02/2018

  Uwaga. Zmiana terminu składania ofert - na dzień 30 stycznia 2018 r. godz. 10:00.

 

 

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.