Zabrze, dnia 06.09.2017 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

NA PODSTAWIE ART. 138o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Usługa w zakresie organizacji

Międzynarodowego Festiwalu im. Krzysztofa Pendereckiego w Zabrzu.

  1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, telefon: (032) 630 30 91, faks: (032)  277-11-25, NIP: 648-276-81-67, strona internetowa: www.kopalniaguido.pl.

Godziny urzędowania: poniedziałek- piątek 08.00-16.00

 

2.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2.1.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług organizacji Międzynarodowego Festiwalu im. Krzysztofa Pendereckiego w Zabrzu (dalej: Festiwal), który odbędzie się w dniach 22, 23, 28 i 29 września 2017 (- dni festiwalowe. Czas realizacji usługi: patrz pkt 3), zwanego dalej Festiwalem, którego program stanowi załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2.

Kod CPV: 9953000-9 Usługi w zakresie organizacji festiwali.

  1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Zamówienie będzie realizowane w terminie: od dnia 11 września 2017 do dnia 13.10.2017 r
  1. Oferty należy składać na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Zabrze ul. Jodłowa 59 nie później niż do dnia 08.09.2017 r do godziny 11.30.
  2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.09.2017 r. 2017 r. godz. 12:00 w siedzibie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Zabrze ul. Jodłowa 59.

Do pobrania:

1. Ogłoszenie 06/09/2017

2. Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu 08/09/2017

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.