L.Dz 3544 /MGW/2017                                                                                Zabrze, dn. 06.07.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

„Zakup osprzętu elektronicznego przeznaczonego do rozliczania godzin pracy kierowców zgodnie z zapisem z tachometrów umieszczonych w autobusach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu”

Szczegóły dotyczące zamówienia:

  • Urządzenie do odczytywania danych z kart kierowców typu Tachoskan
  • Oprogramowanie do urządzenia ( możliwość instalacji na laptopie )
  • Przeszkolenie

1.Termin związania ofertą: 30 dni kalendarzowych liczonych od ostatniego dnia, w którym można składać oferty. 

2.Kryteria oceny ofert – cena: 100%

3.Koszt dostawy: Po stronie dostawcy do Muzeum Górnictwa Węglowego, Jodłowa 59, 41-800 Zabrze lub na Hostel Guido, 3 maja 93 a, 41-800 Zabrze (pokój 1.41)

5. Termin realizacji zamówienia: do 14.07.2017r.

6. Zamówienie zostanie zrealizowane po cenie zadeklarowanej przez Wykonawcę.

7. Zapłata za zamówienie nastąpi po wykonaniu przedmiotu zamówienia, na podstawie poprawnie wystawionej faktury, przelewem na konto, w terminie 30 dni od dostarczenia.

Uwagi:

Termin składania ofert: 12.07.2017 do godziny  1200

Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć na załączonym Formularzu Ofertowym na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, faksem ( nr 32 277-11-25) drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Muzeum zastrzega sobie prawo nie skorzystania z otrzymanych ofert lub ich negocjowanie.

Do pobrania: 

1. Zapytanie ofertowe 07/07/2017

2. Formularz ofertowy 07/07/2017

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.