L.dz.  ZPP/460/MGW/2016

Zabrze, dn. 15.12.2016 r.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na niżej opisany przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa wyposażenia specjalistycznego do pracowni konserwatorskiej w Dziale Organizacji Wystaw i Konserwacji

w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Szczegółowy opis zamówienia w załączniku nr 1

Termin realizacji zamówienia:  3 dni robocze od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego

Kryteria oceny ofert –  100% ceny (cena najniższa)

Termin składania ofert:  20.12.2016,  do godz. 14.00

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 15/12/2016

2. Formularz oferty 15/12/2016

3. Załącznik nr 1 15/12/2016

4. Zawiadomienie - Anulowanie zapytania ofertowego 28/12/2016

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.