30-11-2016

Oznaczenie sprawy:  ZP/36/MGW/2016

Postępowanie w trybie:           Przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

Nazwa zamówienia:

„Przebudowa kanalizacji sanitarnej i budowa nowej  przepompowni zlokalizowanej w Zabrzu przy ul 3-go Maja 91 , działka 1923/71 wraz z przyłączeniami  Kopex Hydraulika Siłowa Sp. z o.o. oraz Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego”

Do pobrania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu 30/11/2016

2. SIWZ 30/11/2016

3. Załączniki 30/11/2016

4. Zmiana treści SIWZ oraz informacja o zapytaniach 5/12/2016

5. Zestawienie z otwarcia ofert 15/12/2016

6. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 05/01/2017

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.