Nr postępowania: RSI/5487/2016

ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI

w postępowaniu prowadzone o udzieleniu zamówienia
w kwocie do 30 000 euro obejmujące zamówienie pn.:


„Zakup okularów wraz z aplikacją virtual reality
do prezentacji obiektów MGW”

Termin negocjacji: 29.11.2016 r. g. 13:30

Miejsce: Hostel Guido ul 3 Maja 91, sala konferencyjna (na przeciw recepcji)

Potwierdzenie udziału w negocjacjach należy zgłosić telefonicznie na nr telefonu tel. 32 271 40 77 wew. 2124 lub 2131 na druku „wniosek o przystąpienie do negocjacji”. 

Do pobrania:

1. Zaproszenie do negocjacji 25/11/2016

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.