L.dz.4753/MGW/2016

Wykonanie operatu wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzenia wód podziemnych do rzeki Dramy w ramach realizacji zadania pn.  „Zabezpieczenie górotworu  i modernizacja gospodarki wodnej w zabytkowej Sztolni Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach”

Termin składania informacji o cenie: 21.10.2016 do godz. 12:00

Do pobrania:

1. Rozeznanie rynku 19/10/2016

2. Formularz rozeznania rynku 19/10/2016

3. Załącznik nr 1 19/10/2016

4. Załącznik nr 2 19/10/2016

 

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.