L.dz. /4627/DA/MW/2016                                                                                                                                                                                                                           Zabrze, 13.10.2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Zakup oraz dostawa agregatu prądotwórczego o mocy 200 kVA służącego do zasilania awaryjnego wybranych urządzeń Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego GUIDO.

  1. 1.Termin złożenia oferty:

Ofertę należy dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej do dnia 20.10.2016r. do godziny 10:00

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 14/10/2016

2. Formularz oferty 14/10/2016

3. Wzór umowy 14/10/2016

4. Projekt wykonawczy zasilania awaryjnego 17/10/2016

Sprawę prowadzi:

Marek Wituła, tel. tel. (32) 630 30 91 w 5610

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.