Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: Wykonanie kompleksowej ekspertyzy konstrukcji wieży ciśnień.

Termin składania ofert: 26.08.2016 godz. 15:00.

Szczegóły zapytania ofertowego w załączonych dokumentach. 

 

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 23/08/2016

2. Załącznik nr. 1 - mapa 23/08/2016

3. Załącznik nr. 2 - formularz oferty 23/08/2016

4. Załącznik nr. 3 - wzór umowy 23/08/2016

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.