L.dz./3659/MGW/2016

DATA            19.08.2016                

Zapytanie ofertowe:  Wykonanie badania architektonicznego wraz z inwentaryzacją budowlaną oraz ekspertyzą stanu technicznego dotyczącego remontu i renowacji murów oporowych na terenie Kopalni „Królowa Luiza”

W ramach kalkulacji cenowej Wykonawca uwzględni odspojenie i usunięcie mas ziemnych skarpy przylegających do muru oporowego w ilości około 500m3 wraz z transportem na odległość do 1km w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Termin składania ofert: 30.08.2016

 

Do pobrania:

1. Formularz oferty 19/08/2016

2. Zapytanie ofertowe 19/08/2016

3. Wzór umowy mury oporowe 19/08/2016

4. Załącznik nr 1 19/08/2016

5. Załącznik nr 2 19/08/2016

6. Załącznik nr 3 19/08/2016

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.