L.Dz.  3301 /2016

Zabrze, dn. 21.07.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Dostawa wyposażenia akumulatorowni.

Termin związania ofertą: nie dłużej niż 30 dni od daty złożenia

Termin realizacji zamówienia: 10 dni od daty podpisania umowy

Kryteria oceny ofert – cena brutto 100%.

Termin składania ofert: 28 lipca 2016, godzina 10.00

 

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 21/07/16

2. Formularz oferty 21/07/16

3. Formularz cenowy 21/07/16

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.