L.dz./2863/2016

DATA            23.06.2016                

Rozeznanie cenowe: Usługa konserwacji i digitalizacji  klisz fotograficznych ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Termin składania ofert: 08. 07. 2016  godz. 12. 00

Załączniki: analiza rynku/zapytanie ofertowe, formularz oferty, Załącznik nr 1  Wykaz klisz szklanych, Załącznik nr 2 Wstępny zakres prac konserwatorskich\

Do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe 24/06/2016

2. Formularz oferty 24/06/2016

3. Załącznik nr. 1 24/06/2016

4. Załącznik nr. 2 24/06/2016

5. Odpowiedź na zadane pytania 30/06/2016

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.