ZPP/425/MGW/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                               Zabrze, dn. 04.01.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

„Sukcesywne dostawy materiałów biurowych do Muzeum Górnictwa Węglowego

w Zabrzu w 2016 roku”

Termin składania ofert: 11.01.2016

Do pobrania:

pdf1. Zapytanie ofertowe 04/01/2016

docx2. Formularz oferty 04/01/2016

xls3. Formularz cenowy 04/01/2016

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.