20-11-2015

Oznaczenie sprawy:  ZPP/387/MGW/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, realizując zasadę konkurencyjności, zaprasza zainteresowane podmioty do przedstawienia oferty cenowej na:

 

OBSŁUGA  DZIAŁU MIERNICZO-GEOLOGICZNEGO  W  MUZEUM  GÓRNICTWA WĘGLOWEGO  W  ZABRZU - W  ZABYTKOWA  KOPALNIA  WEGLA  KAMIENNEGO GUIDO W ROKU 2016”

postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone na podstawie art. 4 pkt.8 Ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.).

 

Do pobrania: 

doc1. Zapytanie ofertowe 20/11/2015

docx2. Formularz oferty 20/11/2015

doc3. Wzór umowy 20/11/2015

pdf4. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania 08/12/2015

Nadchodzące wydarzenia:

Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza są obiektami należącymi do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu  jest instytucją kultury Miasta Zabrze współprowadzoną przez Samorząd Województwa Śląskiego.
Obiekt należy do Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego.